O IGAPE resolve a UNIFERSA como aprobatorio na convocatoria de axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (GALICIA EXPORTA EMPRESAS), cofinanciadas polo FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020.